PA To the Municipal Manager

Ms Noncedo Livi
T: 039 251 0230 ext 2093
F: 039 251 0917
E : Livin@mbizana.gov.za

Communications Manager

Mr T S Cwibi
T: 039 251 0230
F: 039 251 0917
E: cwibit@mbizana.gov.za

Communications Officer

Ms Y Dlembula
T: 039 251 0230
F : 039 251 0917
E: dlembulay@mbizana.gov.za